Japan’s Lifelines

Tokyo | Roppongi Hills

Metropolis

Tokyo | Downtown

Naoshima Art Island

Naoshima Island | Benesse House

Utopian Wave

Tokyo | Kameido Station

Kyoto: Toji Temple Flea Market

Kyoto | Toji Temple Flea Market